U bent hier

Bekendmaking Mathu Paulien

Referentie omgevingsloket: OMV_2018044309

De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd.

De aanvrager  Mathu Paulien, had(den) een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een zwembad. De geplande werken zijn gelegen in : Goudendalstraat 4, 8670 Koksijde; .

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018044309)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket