U bent hier

Beslissing / Aktename voor het perceel gelegen te Gaillystraat 3, 8670 KoksijdeElisabethplein 2, 8670 KoksijdeElisabethplein 4, 8670 Koksijde.

Referentie omgevingsloket: OMV_2018014269

De bevoegde overheid heeft een Vergunning afgeleverd.

De aanvrager  SOVAGA, had(den) een aanvraag ingediend voor het samenvoegen van 2 appartementen. De geplande werken zijn gelegen in : Gaillystraat 3, 8670 Koksijde; Elisabethplein 2, 8670 Koksijde; Elisabethplein 4, 8670 Koksijde; .

Het dossier ligt  ter inzage bij de gemeentelijke dienst cel Omgeving ligt tijdens de periode van de beroepstermijn op volgend adres: Dienst Stedenbouw, Milieu en Duurzame ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.

U kunt eventueel bezwaar indienen tegen de geplande werken gedurende de beroepsperiode van 30 dagen na de aanplakking van de vergunning bij de beroepsinstantie (referentienr. OMV_2018014269)

Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiek-loket

Contact en openingsuren

Gemeentehuis
Zeelaan 303
8670 Koksijde
Telefoon: 
058 53 30 30
E-mailadres: 
info [at] koksijde.be