Koksijde

Vrije tijd

Bibliotheek, zwembaden, activiteitenkalender, sport, c.c. CasinoKoksijde, zelf organiseren, kinderen en jongeren, …

Afval en milieu

Milieupark, huisvuilophaling, zwerfkatten, containers voor tijdelijke verblijven, …

Bouwen en wonen

Adreswijzigingen, premies en subsidies, vergunningen, teruggave waarborg bouwwerken, …

Rijbewijzen

Rijbewijzen, inschrijvingsbewijzen, …

Geboorte en overlijden

Adoptie, euthanasie, orgaantransplantatie, begraafplaatsen, …

Mobiliteit en wegenwerken

Plannen van aanleg, speelstraten, parkeerkaart voor personen met handicap, …

Welzijn en gezondheid

Seniorenloket, wachtdiensten, diensten aan huis, sociale tarieven, serviceflats & zorgcentra

Identiteit, nationaliteit en reizen

Reispas, uittreksel strafregister, reistoelating minderjarigen, legaliseren handtekeningen, …

Werken en ondernemen

Aanvraag vergunningen, uitbaten van concessies, standplaats openbare markten, …

Scholen en opvang

Kleuter- en lager onderwijs, kinderdagverblijf, onthaalouders, muziek - woord - dans en beeld

Trouwen en samenwonen

Huwelijk, echtscheiding, wettelijk samenwonen, jubilea, …

Veiligheid en hulpdiensten

Politie, brandweer, vakantietoezicht op woningen, premie voor inbraakbeveiliging, …

Inburgering

Tenlasteneming van een vreemdeling, verblijf voor korte duur, …

Gemeente en bestuur

Lokaal Bestuur Koksijde

Agenda en verslagen van college van burgemeesters en schepenen, gemeenteraad, volg de gemeenteraad live, adviesraden, beleidsplannen

Over Koksijde

Fotoalbum, geschiedenis, bevolkingscijfers, oude straatnaamborden, Koksijde in Kaart, …

Gemeentehuis Koksijde