U bent hier

In memoriam: Raymond Van Duüren (1936-2017)

Op zaterdag 11 februari is ereschepen Raymond Van Duüren op 80-jarige leeftijd thuis overleden. Raymond Van Duüren gaat de Koksijdse geschiedenis in als prominent liberaal politicus met vooral veel aandacht voor een actieve cultuurbeleving in eigen gemeente en aan de Westkust. Zo was hij ruim 35 jaar de drijvende kracht achter de populaire manifestatie Kunst in Baaltje met tentoonstellingen in de Keunekapel en in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald.

Raymond Van Duüren werd geboren op 15 maart 1936 in Oostende. Hij studeerde geneeskunde, huwde met Annie Barrat en vestigde zich als huisarts aan de Strandlaan in Sint-Idesbald. Hij ontpopte zich tot een geliefde dokter die op geen inspanningen en aanmoedigende woorden keek voor zijn patiënten. Tot op gevorderde leeftijd oefende hij zijn praktijk uit.
Ruime regionale bekendheid zou hij evenwel opbouwen in het Koksijdse politiek en cultureel gebeuren. Voor de PVV was hij ononderbroken raadslid van 30 september 1977 tot 22 februari 1990, waarvan 12 jaar als schepen van Financiën en Cultuur.

Als cultuurschepen vond hij dat het gemeentebestuur van Koksijde einde de jaren zeventig een achterstand op het cultuurtoeristische vlak had in te lopen. “We hebben wel straatnamen genoemd naar bekende kunstenaars, maar verrijkende tentoonstellingen waren er niet, dat vond ik als inwoner van Sint-Idesbald een vernederend tekort”, aldus Raymond Van Duüren in de toenmalige pers.

Hij zou die leemte opvullen met twee belangrijke realisaties: de oprichting van Kunst in Baaldje, en de aankoop door de gemeente van de pittoreske Keunekapel.

Sint-Martens-Latem aan zee

Kunst in Baaldje was zijn levenswerk. Gesticht in 1978 met een eerste tentoonstelling medio augustus in de Kerkepannezaal bracht hij werk samen van kunstenaars die in Sint-Idesbald hadden gewerkt en geleefd. Met belangrijke artiesten zoals Paul Delvaux, George Grard, Willem Elsschot, Karel Van de Woestijne, Taf Wallet, Walter Vilain en nog vele andere, beschouwde hij Baaldje immers niet voor niets als het Sint-Martens-Latem aan zee.
In de jaren die volgden populariseerde Raymond zijn zomerexposities. Kwaliteit bleef troef, maar ook Jan met de pet moest komen kijken. Vandaar de volkse thema’s en titels die hij zijn kunstgebeuren gaf, zoals o.m. Uw kop mijn kop, Uw keuze mijn keuze, Elk z’n eigen streke, Elk z’n schoonste, enz. Keer op keer bracht hij, samen met zijn echtgenote-rechterhand Annie Barrat, honderd kunstenaars van Westhoek en Westkust bijeen, elk met één werk. De 35ste en laatste keer was dat in 2013, met een verdiende viering door het gemeentebestuur inbegrepen.

Keunekapel

In 1979 overtuigde Raymond Van Duüren zijn collega’s gemeentebestuurders van de noodzaak tot aankoop van de Keunekapel met omliggende grond in de Christiaenlaan in Sint-Idesbald. De pittoreske kapel, in 1906 gebouwd op een lichte duinhoogte, moest in zijn visie “een kunsttempel” worden. Bij Ministerieel Besluit van 7 november 1985 werd de kapel een beschermd monument. De restauratie kon starten en eindigde in 1988.
Sindsdien vonden in de Keunekapel vele tentoonstellingen plaats. Extra muros werd de ruimte in zand- en duinflora aangelegd als een permanente beeldentuin met werk van o.m. Paul Baeteman, Jan Dieusaert, Luc Ledène, Eddy Walrave e.a.

Cultureel ambassadeur

Voor die vele verdiensten werd ereschepen Raymond Van Duüren – door vrienden ook dokter-jazz genoemd omdat hij veel jazz-optredens organiseerde - in 1996 de titel van cultureel ambassadeur van de gemeente Koksijde toegekend.

Dirk Dawyndt - waarnemend burgemeester: “Met spijt en verdriet in het hart heeft de Koksijdse gemeenschap het overlijden vernomen van ereschepen Raymond Van Duüren. Ereschepen Vanduuren was jarenlang een boegbeeld in de toenmalige P.V.V. in Koksijde en de Westhoek.  Als vrijzinnig liberaal kwam Raymond steeds oprecht uit voor zijn mening en ideeën."

"Jarenlang was hij geneesheer in Sint-Idesbald en een gekend gezicht voor jong en oud.
Na zijn politieke carrière zette hij zich jarenlang in voor de promotie van cultuur in onze gemeente waarvoor hij terecht de titel kreeg van cultureel ambassadeur van de gemeente Koksijde. Denken wij maar aan zijn organisatie van Kunst in Baaldje en de tientallen tentoonstellingen die hij organiseerde in de Keunekapel te Sint-Idesbald. De gemeentebestuur van Koksijde wenst zijn medeleven te betuigen. De naam Raymond Van Duüren zal in Koksijde niet vergeten worden."

Rita Gantois - schepen van Cultuur: “Koksijde heeft een van zijn dierbaarste culturele ambassadeurs verloren. Als onze gemeente vandaag cultuur ademt, dan was Raymond daar de grondlegger van. Zijn onverdroten inzet voor kunst en muziek maakte ons dankbaar en nederig. Namens de gemeente bied ik aan zijn echtgenote Annie en zijn familie graag het oprechte medeleven van bestuur en bevolking aan.”

Vertel het verder